วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เก็บรักไว้ที่ปลาายรุ้ง


การรอคอยที่ยาวนาน

และการเดินทางของความรัก

บางครั้ง

ก็เปรียบเสมือนแสงสว่างของดวงตะวัน

ที่ฉายแสงแรงกล้า

หรือบางคราว

ก็เหมือนแสงอันอบอุ่นนุ่มนวลของดวงจันทร์ทรา

หรืออาจเป็นคล้าย

แสงอันริบหรี่ของดวงดาวที่แสนไกล

หากแต่ในความรู้สึกอันหลากหลายเหล่านั้น

ความรักก็ยังเป็นสิ่งที่ดี

และสวยงามเสมอ

และจะนำทางให้หัวใจสองดวงได้พบกับแสงสว่าง

อันแสนอบอุ่นดับความมืดมิดในหัวใจตราบนิรันดร